English language
Germanischen Sprachen

!!!!PROVOZOVNA ZRUŠENA!!!!


Adresa:
Opravna oděvů Rondo
Křídlovická 45a (u Ronda)
Brno

Telefon: 543 213 757

Doprava:
Zastávka "Křídlovická" : tram. č. 8 - autobus č. 84, 60, 61
Zastávka "Bezručova" : tram. č. 1, 2

Opravna oděvů - vchod